ഉജ്ജീവന്‍ ബാങ്കിന്റെ 565-ാമത് ശാഖ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഉജ്ജീവന് ബാങ്കിന്റെ 565-ാമത് ശാഖ കുന്നംകുളത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തകനും സ്പോര്ട്സ്മാനും ബിസിനസ്മാനുമായ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
 | 
ഉജ്ജീവന്‍ ബാങ്കിന്റെ 565-ാമത് ശാഖ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഉജ്ജീവന്‍ ബാങ്കിന്റെ 565-ാമത് ശാഖ കുന്നംകുളത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തകനും സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാനും ബിസിനസ്മാനുമായ ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സീത രവീന്ദ്രന്‍ (ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍, കുന്നംകുളം നഗരസഭ), ബക്കര്‍ പെന്‍കൊ, വിവേക് വി. നായര്‍ (ആര്‍.എസ്.എം), ടീന അജയ് (ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍) എന്നിവര്‍ സമീപം.