സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വര്‍ദ്ധന

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ്ണവില വര്ദ്ധിച്ചു
 | 
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വര്‍ദ്ധന

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വര്‍ദ്ധന. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 3555 രൂപയായി കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണവില. പവന് 28,440 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 3,545 രൂപയും പവന് 28,360 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ നാലാം തിയതിയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലേക്ക് സ്വര്‍ണ്ണവില എത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 3,640 രൂപയും പവന് 29,120 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരക്ക്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,480.77 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.