ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിസം രംഗത്തേക്ക്; 5 സ്റ്റാര്‍ സൗകര്യത്തോടെ 5 വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി താമസിക്കാം

ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിസം രംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച 'ഓക്സിജന് റിസോര്ട്സ്' ടൈംഷെയര് കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് തൃശ്ശൂര് കോര്പ്പറേറ്റ് ഓഫീസില് വെച്ച് ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര് നിര്വഹിച്ചു.
 | 

ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിസം രംഗത്തേക്ക്; 5 സ്റ്റാര്‍ സൗകര്യത്തോടെ 5 വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി താമസിക്കാം

ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിസം രംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ‘ഓക്‌സിജന്‍ റിസോര്‍ട്‌സ്’ ടൈംഷെയര്‍ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഓഫീസില്‍ വെച്ച് ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.

നിലവില്‍ മാര്‍ക്കറ്റില് 2 ലക്ഷം മുതല്‍ 18 ലക്ഷം രൂപവരെ ഈടാക്കുന്ന ടൈംഷെയര്‍ ഇപ്പോള്‍ ക്ലബ്ബ് ഓക്‌സിജനില്‍ 60,000 രൂപ മുതല്‍ ലഭ്യമാണ്. ഈ സ്‌പെഷ്യല്‍ പാക്കേജിലൂടെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കും 5 സ്റ്റാര്‍ സൗകര്യത്തോടുകൂടി 5 മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ ഓക്‌സിജന്‍ റിസോര്‍ട്ടുകളില്‍ സൗജന്യമായി താമസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ 3 മാസത്തെ ലോഞ്ച് ഓഫര്‍ പ്രമാണിച്ച് മെമ്പര്‍ഷിപ്പിന് തത്തുല്യമായ തുകയ്ക്ക് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതുകൊണ്ട് മെമ്പര്‍ഷിപ്പും സൗജന്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോള്‍ ഊട്ടി, മൂന്നാര്‍, തേക്കടി, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓക്‌സിജന്‍ റിസോര്‍ട്ടുകള് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സിന്റെ 44 ഷോറൂമുകളിലൂടെയും ചെമ്മണൂര്‍ ക്രെഡിറ്റ്‌സ് & ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ്‌സിന്റെ 130 ശാഖകളിലൂടെയും മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.