ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ശബരിമലയില്‍ സൗജന്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഏര്‍പ്പെടുത്തി

ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി ശബരിപീഠത്തിന് സമീപം ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് ഏര്പ്പെടുത്തിയ സൗജന്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ.പദ്മകുമാര് നിര്വഹിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര, ചെമ്പൂര് എംഎല്എ തുക്കാറാം കാത്തെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
 | 

ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ശബരിമലയില്‍ സൗജന്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഏര്‍പ്പെടുത്തി

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കായി ശബരിപീഠത്തിന് സമീപം ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സൗജന്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ.പദ്മകുമാര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര, ചെമ്പൂര്‍ എംഎല്‍എ തുക്കാറാം കാത്തെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

കൊറ്റാമം ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ മാതൃക ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ഭീമാകാരമായ ഓട്ടുകിണ്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ശബരീതീര്‍ത്ഥം എന്ന പേരില്‍ ജല അതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്.