വിരമിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് കെ.ജെ.തോമസിന് യാത്രയയപ്പ്; മുഖ്യാതിഥി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍

വിരമിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ ജയില് സൂപ്രണ്ട് കെ.ജെ.തോമസിന് യാത്രയയപ്പ് നല്കി.
 | 
വിരമിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് കെ.ജെ.തോമസിന് യാത്രയയപ്പ്; മുഖ്യാതിഥി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍

വിരമിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് കെ.ജെ.തോമസിന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി. ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.