ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിക്ക്

 | 
Sadan


ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ബമ്പർ ഒന്നാം സമ്മാനം  കുടയംപടി ഒളിപ്പറമ്പിൽ  സദന്. 12 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.   പെയിന്റിങ് തൊഴിലാളിയായ സദൻ   കുന്നേപ്പറമ്പിൽ ശെൽവൻ എന്ന വിൽപ്പനക്കാരനിൽ നിന്നും  വാങ്ങിയ ടിക്കറ്റിനാണ്  സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പെയിന്റിംങ് തൊഴിലാളിയായ സദൻ കുടയംപടിയ്ക്കു സമീപത്തെ പാണ്ഡവത്തു നിന്നാണ് ലോട്ടറി എടുത്തത്.കുടയംപടിയിലെ ചെറിയ വീട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിലേയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാജമ്മയും മക്കളായ സനീഷ് സദനും, സഞ്ജയ് സദനും.