ആശങ്ക വേണ്ട; കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൂട്ടം തെറ്റിയാൽ തിരിച്ചറിയാൻ ശബരിമലയിൽ ടാഗ് സംവിധാനവുമായി പോലീസ്

 | 
shabarimala

നിരവധിപ്പേരാണ് കുഞ്ഞു മാളികപ്പുറങ്ങളെയും കുഞ്ഞയ്യപ്പന്മാരെയും കൂട്ടി അയ്യപ്പദര്ശനത്തിനായി ശബരിമലയിലേക്കെത്തുന്നത്.  കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൂട്ടം തെറ്റിയാൽ ഇനി ആശങ്ക വേണ്ട. അവരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കേരള പോലീസ്  ശബരിമലയിൽ ടാഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. 

കേരള പൊലീസാണ് കുഞ്ഞു കൈകളിൽ ഈ വളയമിടുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ, പേര് എന്നിവയാണ് വളയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരക്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയാൽ പൊലീസുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയും കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലെ ടാഗിലെ ഫോൺ നമ്പറിൽ പൊലീസുകാർ ബന്ധപെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് വേഗം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാനാകും. പമ്പയിൽ ഗാർഡ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നാണ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ടാഗ് ധരിപ്പിക്കുന്നത്. 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർ മക്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കയ്യിൽ ടാഗ് ധരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.