തിരുവനന്തപുരം - മംഗളുരു പാതയിൽ ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം കൂട്ടാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

 | 
TRAIN

ഷൊർണൂർ -  തിരുവനന്തപുരം - ഷൊർണൂർ റെയിൽപാതയിൽ ട്രെിനുകളുടെ വേഗം കൂട്ടാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. വളവുകൾ നിവർത്തി ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത 110 കിലോമീറ്റർ ആക്കി ഉയർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ തുടക്കമിട്ടു. കോട്ടയം വഴിയും ആലപ്പുഴ വഴിയുമുള്ള പാതയിലാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. 381 കോടി രൂപയാണ് നടപടികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷൊർണൂർ - മംഗളൂരു പാതയിലെ വളവുകൾ നിവർത്തുന്ന നടപടികൾക്ക് ജൂലൈയിൽ തുടക്കമായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള പാതയിൽ വേഗത 110 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്താനാണ് ശ്രമം. കോട്ടയം വഴിയും ആലപ്പുഴ വഴിയുമുള്ള പാതകളിൽ ഇതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. എറണാകുളം - ഷൊർണൂർ വരെ സാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 110 കിലോമീറ്ററും, മറ്റിടങ്ങളിൽ 90 കിലോമീറ്ററുമായി വേഗത കൂട്ടും.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാതെ തന്നെ പണി തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന 86 ചെറിയ വളവുകളാണ് നിവർത്തുക. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകുന്ന തരത്തിലാണ് ആസൂത്രണം. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാക്ക് അലൈമെന്‍റ് കൃത്യമാക്കുന്നതിന് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം കരാർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നിവർത്തേണ്ട വലിയ വളവുകളുടെ പണികൾ പിന്നീട് നടത്തും.