അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ ബോബി ഫാന്‍സ് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു

ലോക്ക് ഡൗണ് കാരണം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കുടുങ്ങി പോയവരെ ബസുകളില് കേരളത്തില് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യവുമായി ബോബി ഫാന്സ് ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റ്.
 | 
അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ ബോബി ഫാന്‍സ് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാരണം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി പോയവരെ ബസുകളില്‍ കേരളത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യവുമായി ബോബി ഫാന്‍സ് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായി കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നാണ് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. വരുന്നവര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ എല്ലാ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിരിക്കണം. വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഈ ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക http://bobyfanscharitabletrust.com

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ ബോബി ഫാന്‍സ് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബോബി ഫാന്‍സ് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ 9496225501 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക