ഒളിമ്പ്യൻ ശ്രീജേഷ് കേരള സാഹസിക വിനോദത്തിന്‍റെ ബ്രാന്‍റ് അംബാസിഡർ

 | 
SREEJESH

ഒളിമ്പ്യൻ പി.ആർ. ശ്രീജേഷിനെ കേരളത്തിലെ സാഹസിക വിനോദത്തിന്റെ  ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കുമെന്ന്  മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. സംസ്ഥാനത്തെ അധികം ഉപയോ​ഗപ്പെടുത്താത്ത ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച  മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ളവരുമായി നടത്തിയ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അഡ്വെഞ്ചർ ടൂറിസത്തിന് എല്ലാ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് വൈപ്പിൻ. ഒളിമ്പ്യൻ പി.ആർ. ശ്രീജേഷ് അഡ്വെഞ്ചർ ടൂറിസത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ ടൂറിസം സെന്ററുകൾ കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റിസോർട്ട്, മുസിരീസ്, അഡ്വെഞ്ചർ സ്പോർട്ട്സ്, ഡിറ്റിപിസി തുടങ്ങിയവയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സാധ്യതകളെ കോർത്തിണക്കി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കും. ഇതിനായി സെപ്റ്റംബറിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. മുസിരീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച 25 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന സോളാർ ബോട്ടിന്റെ സാധ്യത സിയാലുമായി ചർച്ച നടത്തും. വൈപ്പിൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു