കര്‍ണാടക സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം കോണ്‍ഗ്രസിന്; ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി

കര്ണാടക സ്പീക്കര് സ്ഥാനം കോണ്ഗ്രസിന്. സ്പീക്കറായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ.ആര്. രമേശ് കുമാര് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥി എസ്. സുരേഷ് കുമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനുള്ള നടപടികള് പുരോഗമിക്കുന്നു.
 | 

കര്‍ണാടക സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം കോണ്‍ഗ്രസിന്; ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി

ബംഗളൂരു: കര്‍ണാടക സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം കോണ്‍ഗ്രസിന്. സ്പീക്കറായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ.ആര്‍. രമേശ് കുമാര്‍ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എസ്. സുരേഷ് കുമാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറുകയായിരുന്നു. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.