കോൺ​ഗ്രസിനെ മാറ്റിനിർത്തിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം അപ്രായോ​ഗികം: സിപിഐ(എം) പിബി

 | 
akg bhavan delhi

കോൺഗ്രസ്സിനെ മാറ്റിനിർത്തിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ  ഐക്യം അപ്രായോഗികമാണെന്ന് സിപിഎം പിബിയിൽ വിലയിരുത്തൽ.  ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി കോൺഗ്രസാണ്. എന്നാൽ വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വീഴ്ചകളുണ്ടാകുന്നു. നിലവിലെ  സാഹചര്യത്തിൽ ഫെഡറൽ മുന്നണിയോ, മൂന്നാം മുന്നണിയോ പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ജനകീയ  വിഷയങ്ങളിൽ  പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കാമെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ധാരണയിലെത്തി.

കർഷക - തൊഴിലാളി സമരങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പിബി തീരുമാനിച്ചു. വർഗ-ബഹുജന സംഘടനകൾ ജനക്ഷേമ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ  ഇടപെടണം. ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം പ്രക്ഷോഭം നടത്തണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണയിൽ കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിര്‍ത്താനാവില്ലെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.