വിദേശനിർമിത മദ്യത്തിന്റെയും വൈനിന്റെയും വില ഇന്ന് മുതൽ കൂടും

 | 
foreign

സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശനിര്‍മിത വിദേശമദ്യത്തിന്റെയും വിദേശനിര്‍മിത വൈനിന്റെയും വില ഇന്ന് മുതല്‍ കൂടും. വിദേശത്തു നിര്‍മിക്കുന്ന മദ്യത്തിനും വൈനിനും ഒരേ നിരക്കിലായിരിക്കും ഇനി മാര്‍ജിന്‍. മദ്യ കമ്പനികള്‍ ബവ്റിജസ് കോര്‍പറേഷന് നല്‍കേണ്ട വെയര്‍ഹൗസ് മാര്‍ജിന്‍ 14 ശതമാനമായും ഷോപ്പ് മാര്‍ജിന്‍ 20 ശതമാനമായും വര്‍ധിക്കും.

നിലവില്‍ വിദേശനിര്‍മിത മദ്യത്തിന് വെയര്‍ഹൗസ് മാര്‍ജിന്‍ 5 ശതമാനവും വിദേശ വൈനിന് 2.5 ശതമാനവുമാണ്. ഷോപ്പ് മാര്‍ജിന്‍ യഥാക്രമം 3 ശതമാനവും 5 ശതമാനവുമാണ്. രണ്ടിനത്തിലുമായി ഒറ്റയടിക്കു വന്‍ വര്‍ധന വരുന്നതോടെ വില കുത്തനെ ഉയരും. നിലവില്‍ 1800 രൂപ മുതലാണു കേരളത്തില്‍ വിദേശനിര്‍മിത മദ്യം ലഭ്യമാകുന്നതെങ്കില്‍ ഇനി 2500 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള ബ്രാന്‍ഡ് ഉണ്ടാകില്ല.