ബഹ്‌റൈനിൽ നബിദിന അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

 | 
BAHRAIN

ബഹ്‌റൈനിൽ നബിദിന അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ ആണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 27 ന് ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ അതോറിറ്റികളും മന്ത്രാലയങ്ങളും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.