പി ടി സെവന്റെ കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു

 | 
p t sevan


പാലക്കാട്: വനം വകുപ്പ് സംരക്ഷിക്കുന്ന പി ടി സെവനെന്ന ധോണിയുടെ കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. ഡോ. അരുൺ സക്കറിയ, ഡോ. ഡേവിഡ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇടത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ചികിത്സ തു‌ടങ്ങിയത്. നീണ്ട ദൗത്യമാണെങ്കിലും, വിദഗ്ദ ചികിത്സയിലൂടെ കൊമ്പന്റെ കാഴ്ചശക്തി വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡോക്ട്ടർമാർ. 

സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ടിലായിരുന്ന പിടി സെവനെ കണ്ണിനുള്ള വിദഗ്ദ ചികിത്സ നൽകാൻ പുറത്തിറക്കിയത്. ഭാഗികമായി നഷ്ടമായ കൊമ്പന്റെ കാഴ്ചശക്തി ചികിത്സയിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന് ഡോ അരുൺ സഖറിയ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മരുന്ന് നൽകിയുള്ള ചികിത്സയോടൊപ്പം, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുള്ളി മരുന്നും ആനയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.