സീരിയൽ നടി ഡോ പ്രിയ അന്തരിച്ചു

 | 
dr priya

സീരിയൽ നടി ഡോ പ്രിയ അന്തരിച്ചു. 35 വയസായിരുന്നു. ഹൃദയഘാതമാണ് മരണ കാരണം. 8 മാസം ഗർഭിണി കൂടിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ്. 

പതിവ് പോലെ പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പോയതായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.