റേഷൻ വിതരണ രീതി പരിഷ്‌കരിച്ച് സർക്കാർ; വിതരണം രണ്ട് ഘട്ടമായി

 | 
zz

തിരുവനന്തപുരം: റേഷൻ വിതരണ രീതി പരിഷ്‌കരിച്ച് സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണം രണ്ടു ഘട്ടമായി നടത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. മുൻഗണനാ വിഭാഗം കാർഡുടമകൾക്ക് (മഞ്ഞ, പിങ്ക്) എല്ലാ മാസവും 15-നു മുമ്പ് വിതരണം നടത്തും. പൊതുവിഭാഗത്തിന് (നീല, വെള്ള) 15-നു ശേഷവുമായിരിക്കും വിതരണം. ഇ-പേസ് യന്ത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും മാസാവസാനമുള്ള തിരക്ക് കുറയ്‌ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി.

നേരത്തെ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ കമ്മീഷണർ റേഷൻവിതരണം രണ്ടുഘട്ടമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ എല്ലാ കാർഡുടമകൾക്കും മാസാദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റേഷൻ വാങ്ങാമായിരുന്നു.

എന്നാൽ 15-ന് മുമ്പ് റേഷൻ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് നൽകുമോയെന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അതുപോലെതന്നെ അഗതി-അനാഥ-വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്കുള്ള എൻപിഐ റേഷൻ കാർഡുകൾക്കുള്ള റേഷൻ വിതരണരീതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.