ശബരിമല കേസുകൾ സർക്കാർ പിൻവലിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും; രാഹുൽ ഈശ്വർ

 | 
rahul eeswar

ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ. ശബരിമലയ്ക്ക് അനുകൂലമായി സർക്കാരുകൾ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും പിൻവലിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു.

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രിം കോടതി വിധി ശരിയല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപരമായി നടന്നതാണ് ശബരിമല സമരമെന്നും പൊതുമുതൽ ഒന്നും നശിപ്പിചിട്ടിൽന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ വിശദീകരിച്ചു. ഒന്നോ രണ്ടോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ വ്യക്തമാക്കി.