അഞ്ചു വയസുകാരിയുടെ കൊലപാതകം ദുഃഖവും ലജ്ജയും തോന്നുന്നു; ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

 | 
arif muhammed khan

ആലുവയിൽ അഞ്ച് വയസുകാരി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം അതീവദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ​ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. വളരെയധികം ദുഃഖവും ലജ്ജയും തോന്നുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടും. മേലിൽ ഇത്തരം സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ​ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

മണിപ്പൂർ സംഭവത്തേക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇത്തരമൊരു ക്രൂരത ചെയ്യാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സർക്കാർ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.