ഇത് ജനവികാരമാണ്, നാടിന്റെ വികാരമാണ്; നവകേരള സദസ് സർക്കാരിന് വലിയ കരുത്തായി മാറുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

 | 
navakerala sadas

നവകേരള സദസ് ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള പരിപാടിയാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ജനലക്ഷങ്ങൾ പിന്തുണയുമായെത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അതിനാരും അസൂയപ്പെട്ടിയ്യോ കെറുവിച്ചിട്ടോ അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് ജനവികാരമാണ്. നാടിന്റെ വികാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായവ്യത്യസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നവകേരള സദസ് സർക്കാരിന് വലിയ കരുത്തായി മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട് പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലയിലും വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളടക്കം നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

അതിനാലാണ് കേരളമാകെ മാലിന്യനിർമാർജനം നടക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹം വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നാടും സമൂഹവുമാണ്. ഇവിടെ മാലിന്യമുക്ത കേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി എല്ലാവരും ഒരേ മനസോടെ കൈകോർക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.