വരന്തരപ്പിള്ളി ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെസ്റ്റില്‍ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍

ബോബി ആന്ഡ് മറഡോണ വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വരന്തരപ്പിള്ളി ഫുട്ബോള് ഫെസ്റ്റില് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് സംസാരിച്ചു. സി.എന്.ജദേവന് എംപി, ഔസേഫ് ചെരടായി (പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്), പി.ബി.പ്രശോഭഅ, അഡ്വ.എം.എ.ജോയ്, ആഷ്ലിന് ചെമ്മണ്ണൂര്, കെ.ബാലകൃഷ്ണമേനോന്, സി.എസ്.ഷാഹുല്ഹമീദ് (ഡിവൈഎസ്പി), കെ.എസ്.അബ്ദുള്ള, നൂറുദ്ദീന് ഊരോത്തില് തുടങ്ങിയവര് സംബന്ധിച്ചു.
 | 

വരന്തരപ്പിള്ളി ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെസ്റ്റില്‍ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍

ബോബി ആന്‍ഡ് മറഡോണ വിന്നേഴ്‌സ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വരന്തരപ്പിള്ളി ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെസ്റ്റില്‍ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ സംസാരിച്ചു. സി.എന്‍.ജദേവന്‍ എംപി, ഔസേഫ് ചെരടായി (പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്), പി.ബി.പ്രശോഭ്, അഡ്വ.എം.എ.ജോയ്, ആഷ്‌ലിന്‍ ചെമ്മണ്ണൂര്‍, കെ.ബാലകൃഷ്ണമേനോന്‍, സി.എസ്.ഷാഹുല്‍ഹമീദ് (ഡിവൈഎസ്പി), കെ.എസ്.അബ്ദുള്ള, നൂറുദ്ദീന്‍ ഊരോത്തില്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.

വരന്തരപ്പിള്ളി ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെസ്റ്റില്‍ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍