ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

പ്രശസ്ത സ്കോട്ലന്റ് ടെന്നീസ് താരം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി. സ്വദേശമായ ഡൺബ്ലേനിലെ പള്ളിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ആൻഡി മുറെയുടേയും കാമുകി കിം സിയേഴ്സണിന്റേയും വിവാഹം.
 | 
ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

 

എഡിൻബർഗ്: പ്രശസ്ത സ്‌കോട്‌ലന്റ് ടെന്നീസ് താരം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി. സ്വദേശമായ ഡൺബ്ലേനിലെ പള്ളിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ആൻഡി മുറെയുടേയും കാമുകി കിം സിയേഴ്‌സണിന്റേയും വിവാഹം.

വെളുത്ത ഗൗണിൽ ഫ്‌ളവർ ഗേൾസിനൊപ്പമാണ് കിം എത്തിയതെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത വേഷത്തിലായിരുന്നു ആൻഡി മുറെ. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് കാമുകിയുമായുള്ള വിവാഹനിശ്ചയ വാർത്ത മുറെ പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇരുവരും ഒൻപത് വർഷമായി പ്രണയത്തിലാണ്. ഏഴ് വർഷമായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് താമസം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിവാഹം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും കൊണ്ടുവരില്ലെന്നാണ് മുറേയുടെ അഭിപ്രായം. കിം സിയേഴ്‌സിന്റെ അച്ഛൻ നിഗേൽ ടെന്നീസ് കോച്ചാണ്.

വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിലെ തെരുവുകളും കടകളും റസ്‌റ്റോറന്റുകളും അലങ്കാരങ്ങളും ആശംസകളുമായി തങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അഭിമാന താരത്തിന്റെ വിവാഹത്തിരക്കിലായിരുന്നു.

ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും കാണാം.

ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആൻഡി മുറെ വിവാഹിതനായി; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം