രവികുമാറിന് ​ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളി,ഫൈനലിൽ തോൽവി

ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രവികുമാർ ദഹിയക്ക് വെള്ളി മെഡൽ. റഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി താരം സോർ ഉഗ്യുവിനോട് ഫൈനലിൽ രവികുമാർ പൊരുതിത്തോറ്റു. ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റിൽ മുന്നിട്ടുനിന്ന സോർ ഉഗ്യു 7-4നാണ് വിജയിച്ചത്.
 | 
രവികുമാറിന് ​ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളി,ഫൈനലിൽ തോൽവി

ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രവികുമാർ ​ദഹിയക്ക് വെള്ളി മെഡൽ. റഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി താരം സോർ ഉഗ്യുവിനോട് ഫൈനലിൽ രവികുമാർ പൊരുതിത്തോറ്റു. ടെക്‌നിക്കൽ പോയിന്റിൽ മുന്നിട്ടുനിന്ന സോർ ഉഗ്യു 7-4നാണ് വിജയിച്ചത്.

റഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ താരം ആദ്യ പിരീഡിൽ നാല് ടെക്‌നിക്കൽ പോയിന്റ് നേടിയപ്പോൾ രവി കുമാറിന് രണ്ട് പോയിന്റേ നേടാനായുള്ളു. രണ്ടാം പിരീഡിലും ടെക്‌നിക്കൽ പോയിന്റില് സോർ ഉഗ്യു മുന്നിട്ടുനിന്നു.

ടോക്യോ ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡലാണിത്. ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം വെള്ളി മെഡലും. നേരത്തെ സുശീൽ കുമാർ വെള്ളി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആറാം മെഡലും.

ടോക്യോയിൽ ഇതുവരെ രണ്ടു വെള്ളിയും മൂന്നു വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. ആകെ മെഡൽ നേട്ടം അഞ്ചായി.