മന്ത്രിയപ്പൂപ്പന്‍ ഓണസദ്യ കഴിക്കാന്‍ വരുമോ? കുട്ടികളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

 | 
V Sivankutty

സ്‌കൂളിലെ ഓണസദ്യ കഴിക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ച രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി. കുട്ടികള്‍ എഴുതിയ ക്ഷണക്കത്ത് മന്ത്രി ഫെയിസ്ബുക്ക് പേജില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഓണക്കാലത്ത് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മധുരമായ സമ്മാനം എന്നാണ് മന്ത്രി കുറിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുള്ളറംകോട് ഗവണമെന്റ് എല്‍.പി. സ്‌കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസുകാരാണ് ഓണാഘോഷത്തിന് മന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചത്. 

കുട്ടികളുടെ കത്ത് ഇങ്ങനെ

പ്രിയപ്പെട്ട ശിവന്‍കുട്ടി അപ്പൂപ്പന്,
സുഖമാണോ മന്ത്രി അപ്പൂപ്പാ? ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായോ? ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. മുള്ളറംകോടിലെ രണ്ടാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങള്‍. ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി മീനാക്ഷിയാണ്.

അപ്പൂപ്പാ, കുട്ടിപ്പുര എന്ന പാഠം ഞങ്ങള്‍ പഠിച്ചു. അതില്‍ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചിന് ഒരു ക്ഷണക്കത്ത് തയ്യാറാക്കി. അപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം. ഞങ്ങളുടെ സ്‌കൂളില്‍ ഓണസദ്യ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബര്‍ 2-ാം തീയതി ആയിരിക്കും ഓണസദ്യ എന്നാണ് ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഓണസദ്യ കഴിക്കാന്‍ മന്ത്രിയപ്പൂപ്പന്‍ വരുമോ? ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി അപ്പൂപ്പന്‍ ഓണ സദ്യ കഴിക്കാന്‍ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്ന്
രണ്ടാം ക്ലാസിലെ 85 കുട്ടികള്‍.

മന്ത്രിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

എനിക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മധുരമായ സമ്മാനം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുള്ളറംകോട് ഗവര്‍മെന്റ് എല്‍ പി എസിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാര്‍ എന്നെ അവരുടെ സ്‌കൂളിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരയച്ച കത്തെനിക്ക് കിട്ടി. നാളെയാണ് സ്‌കൂളിലെ ഓണാഘോഷം.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാന്‍ നാളെ വരും, നിങ്ങളോടൊത്ത് ഓണം ആഘോഷിക്കാന്‍.
എന്ന് സ്വന്തം
മന്ത്രി അപ്പൂപ്പന്‍.